Secure ITAD door WhyWaste

Veilige afvoer van IT-apparatuur

WhyWaste ontzorgt (middel)grote organisaties en ICT-leveranciers op het gebied van Secure IT Asset Disposition, ofwel ‘Secure ITAD’. We de-installeren of ontmantelen en verwerken (economisch) afgeschreven, ongewenste, ongebruikte en overtollige hardware, inclusief veilige dataverwijdering. We hergebruiken wat hiervoor geschikt is, staan garant voor een correcte verwerking én bieden een goede prijs voor uw partij IT-apparatuur. Uiteraard beschikken we daarbij over alle kennis, middelen en benodigde certificeringen, waaronder Cenelec EN 50625 confirmaty certification for WEEE treatment (voorheen Weeelabex) en ISO27001, om al uw IT-apparatuur veilig, verantwoord en volgens de geldende wetgeving te verwerken, hergebruiken, recyclen en vernietigen.

Secure ITAD voor de IT Asset manager en ICT-leverancier

Bent u IT Asset manager bij een (middel)groot bedrijf of werkt u zelf bij een ICT-leverancier of dienstverlener? Dan zijn onze ITAD-services specifiek op u afgestemd. Naast de professionele dienstverlening en verantwoorde afvoer, bieden we een hoge vergoeding voor uw hardware. Ook heeft u bij ons een vast contactpersoon voor al uw ITAD gerelateerde vragen.

Volledige verwerking, duurzaam efficiënt en conform verplichte Europese richtlijnen

Het samenwerkingsconcept WhyWaste staat model voor onze werkwijze. Samen met u werken we naar een efficiënte, duurzame oplossing, waarbij de eisen van u als opdrachtgever en de wet- en regelgeving nimmer uit het oog worden verloren. Dat is waar WhyWaste voor staat; samenwerken, transparantie en ontzorgen.

Hoe werkt het?

Whywaste is ontstaan om u als opdrachtgever te ontzorgen in het gehele proces van de-installatie tot re-use en recycling. Alle componenten en producten die na de quickscan niet herbruikbaar zijn, zullen op onze eigen locatie worden verwerkt voor recycling van de grondstoffen. Door dit proces in zijn geheel zelf aan te bieden staan wij garant voor een veilig en transparant proces.

‘Wij ontzorgen organisaties door verantwoorde afvoer van IT-apparatuur’

Van de-installatie tot transport, van gecertificeerde datavernietiging tot het vinden van een “nieuwe nuttige bestemming”. Alles wordt door eigen opgeleide en gescreende medewerkers uitgevoerd. Materialen worden aan de hand van een barcodesticker het proces “ingelogd”. Zodra een item binnen het proces bekend is worden allerlei gegevens zoals bijvoorbeeld het gebruikte datavernietgingsalgoritme aan dit ID gekoppeld. Deze informatie kan desgewenst in rapportagevorm aan u toegestuurd worden.

Afgeschreven apparatuur bevat in veel gevallen vertrouwelijk en privacygevoelige bedrijfsgegevens en u wilt vanzelfsprekend voorkomen dat dergelijke data in verkeerde handen komen. Wij zorgen ervoor dat dit wordt voorkomen door het geregistreerd verwijderen van de data of – als u dit verkiest – de grondige vernietiging van alle datadragers.

ITAD Verantwoord en milieubewust

Een belangrijk onderdeel van onze ITAD-dienstverlening, is de verantwoorde en milieubewuste werkwijze. We streven ernaar om afgedankte IT-middelen zo te verwerken dat ze weer opnieuw kunnen worden ingezet. Resources die niet voor refurbishing in aanmerking komen, worden volledig gerecycled en komen weer als nieuwe grondstof op de markt. Dankzij heldere rapportages, geregistreerde dataverwijdering, vernietigingsverklaringen en duidelijke communicatie, bent u verzekerd van een zorgeloos proces.

Direct een aanbod voor uw hardware?

Door onze geoptimaliseerde (S)ITAD-diensten, de hoge mate van refurbishing en recycling, behaalt WhyWaste een hoog rendement bij het verwerken van uw afgeschreven, overtollige en end-of-life hardware. Daardoor is uw partij hardware meer waard. Ontvang direct een voorstel!